Change language

LẬP LÁ SỐ BÁT TỰ CÁ NHÂN

Bát Tự hay còn gọi là Tứ Trụ, là một bộ mộn nghiên cứu về mệnh lý bắt nguồn từ thời cổ Trung Hoa.

Dựa vào 4 trụ sinh thần Năm, Tháng, Ngày và Giờ để luận đoán cuộc đời của một con người, nắm rõ được những ưu điểm và hạn chế của bản thân.

Từ đó, tìm ra phương pháp tối ưu cuộc sống, phát huy những khả năng tiềm ẩn bên trong và rèn luyện bản thân thuận theo quy luật tự nhiên.